Category Archives: Học tiếng Anh giao tiếp

Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking – part 1

Standard

Cấu trúc đảo ngữ – Ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS Writing và Speaking 7.0+.

Như các bạn đã biết, đa dạng ngữ pháp là một trong những tiêu chí chấm bài trong IELTS, đặc biệt là IELTS Writing. Việc áp dụng các cấu trúc đảo ngữ không chỉ giúp bạn ghi điểm mà còn giúp bài thi tạo cảm giác mới lạ, phong phú hơn.

Ngoài ra, bạn còn có thể triển khai ý tưởng của mình chính xác và tự do hơn bởi cấu trúc đảo ngữ này còn dùng để nhấn mạnh ý trong câu. Sau đây là các cấu trúc đảo ngữ dùng trong IELTS thường gặp nhất.

1. Đảo ngữ với NO và NOT

No + N + trợ động từ + S + V(không chia)
Not any + N + trợ động từ + S + V(không chia)

No money shall I lend you from now on.
= Not any money shall I lend you from now on.

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định

Các trạng từ phủ định như never, rarely, seldom, hardly, little, hardly ever,…
Never/ rarely/ seldom/ hardly/ little/ hardly ever + trợ động từ + S + V(không chia)

Never in mid-summer does it snow.
Hardly ever does he speak in the public.

3. Đảo ngữ với ONLY

Only once/ Only later/ Only in this way/ Only then + trợ động từ + S + V
Only after + N
Only by V-ing/N
Only when/if + mệnh đề
Only with + N
Only in adv of time/place

Only once did I meet her.
Only after all guest had gone home could we relax.
Only when I understand her did I like her.
Only by practicing English can you speak it fluently.

4. Đảo ngữ với các cụm từ có NO

At no time/ On no condition/ On no account + trợ động từ + S + N
Under/ in no circumstances
For no reason/ In no way
No longer/more

For no reason should I play truant.
Under no circumstances is the money to be paid.
On no condition shall we accept their proposal.
No longer should we stay here.

5. Đảo ngữ với Until/ Till

Until/ Till + mệnh đề/ adv of time + trợ động từ + S + V
I won’t come home until 10 o’clock.
= It is not until 10 o’clock that I will come home.
= Not until/till 10 o’clock will I come home.

6. Đảo ngữ với Nowhere

Nowhere + trợ động từ + S + V
Nowhere in Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.
Nowhere can you buy the goods as good as those in my country.
ielts
Inversion – Phép đảo ngữ 

Như vậy mình đã cung cấp cho các bạn các cấu trúc đảo ngữ với các từ đơn có thể dùng trong bài viết IELTS. Trong phần tiếp theo, mình sẽ cung cấp các cặp từ dùng trong đảo ngữ và các cấu trúc câu điều kiện. Các bạn nhớ đón xem nhé.

Chúc các bạn học tốt!

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

ielts là gì

đăng ký thi thử ielts

học ielts ở đâu

Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0

Standard

Writing luôn là phần khó nhất trong IELTS. Sau đây ad sẽ giới thiệu các mẫu câu giúp đạt band 8.0 nhé.

Các bạn đã biết, đề thi IELTS Writing gồm có 2 phần. Trong đó Task 1 yêu cầu bạn viết bài báo cáo mô tả, giải thích dữ liệu của một biểu đồ… Còn trong Task 2, bạn cần viết bài luận 250 từ, đưa ra những ý kiến chiến tranh luận về 1 ý kiến và hoặc vấn đề xã hội.

Phần Writing chỉ có 60 phút nên việc phân bổ thời lượng hợp lý vào 2 phần là rất quan trọng. Nhiều bạn có ý tưởng rất hay nhưng không biết thể hiện trên con chữ thế nào, đặc biệt lại không phải là tiếng mẹ đẻ. Bài này sẽ đưa ra các mẫu câu có thể áp dụng trong Writing Task 2 giúp bạn tiết kiệm thời gian mà đạt kết quả cao.

1. Outlining the structure: Đưa ra cấu trúc

 • The main questions/ issues addressed in this paragraph are…: Những câu hỏi/ vấn đề chính được nêu ra ở đoạn văn này là…
 • This thesis is composed of (two/three/…) themed chapters: Bài viết này bao gồm… phần.
 • The first section of this paper will examine…: Phần đầu tiên của bài viết sẽ xem xét về…
 • The overall structure of the essay takes the form of… parts, including…: Cấu trúc tổng thể của bài viết bao gồm… phần, trong đó có…
 • Paragraph (one/two/…) begins with laying out the theoretical dimensions of the research, and looks at/ into…:

2. Further explanation: Giải thích sâu hơn

 • There are seversal possible explanations for this problem: Có nhiều cách để lý giải cho vấn đề này.
 • There are, however, other justifications: Tuy nhiên, còn có một số những cách giải thích khác.
 • Some scientists have speculated that…: Một số nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng…
 • Those differences can be explained in part by the proximity of … and… : Những khác biệt này có thể được lý giải phần nào qua sự tương đồng của… và…
 • This can be explained by the fact that …: Điều này còn có thể giải thích bằng việc…
 • This rather contradictory conception may be due to …: Quan niệm trái ngược này có thể là do…

writing
IELTS- Cánh cửa của cơ hội

3. Stating the infulence: Nêu sức ảnh hưởng

 • … is a fundamental characteristic/ element of…: … là một nét/ yếu tố nền tẳng của…
 • … plays an important role in the maintenance of…: đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì…
 • In the new global economy, … has become a central issue for…: Trong nền kinh tế toàn cầu mói, … đã trở thành vấn đề trung tâm của…
 • … is increasingly regconized as a serious, worldwide… concern: … đang dần được nhìn nhận là một mối lo ngại thực sự về … trên toàn thế giới.
 • In the course of economic development, … has been seen as a key factor in…: Trong quá trình phát triển kinh tế, … được xem nhe một nhân tố chủ chốt trong…

4. Highlighting: Nhấn mạnh, làm nổi bật

 • Till this day, there has been little agreement on…: Cho tới ngày nay, ít có sự đồng thuận về…
 • The issue has been gaining in importance in the light of recent…: Vấn đề này đang gia tăng về tính nghiêm trọng chính từ việc… gần đây.
 • Questions have been raised about the safety of prolonged use of…: Những nghi vấn được dấy lên về sự an toàn trong sử dụng… lâu dài.
 • In recently conducted literature, contradictory findings about… have been announced: Trong những nghiên cứu được thực hiện gần đây, những phát hiện gây tranh cãi về… đã được công bố.
 • The isssue of… has been a contrversial and constantly disputed subject within the field of…: Vấn đề về… vẫn đang là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trong lĩnh vực…

Việc đạt điểm cao trong phần Writing là rất khó nhưng có thể thực hiện được nếu chúng ta nắm một số bí quyết và kiên trì luyện tập hằng ngày. “Kiến tha lâu cũng đầy tổ” đúng không nào. Chúc các sĩ tử IELTS thành công!

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

IELTS writing
luyện writing ielts
Ielts writing task 1
Ielts writing task 2

Giới thiệu chung về Ielts Writing Task 1

Standard
Giới thiệu chung về Ielts Writing Task 1

Ielts  Writing Task 1 là phần các bạn phải làm sau phần Reading. Thời gian để các bạn làm Task 1 là 20 phút và bạn phải viết tối thiểu 150 từ. Nhiệm vụ của các bạn thí sinh ở phần này là mô tả một hay nhiều đồ thị trong một báo cáo một cách logic nhất

Bài viết của các bạn sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:
·         Task Achievement (TA): Hoàn thành nhiệm vụ – trả lời được yêu cầu của đề.
·         Coherence and Cohesion (CC): Có kết nối và mạch lạc, các ý liên kết với nhau một cách logic.
·         Lexical Resource (LR): Sử dụng từ vựng một cách phong phú.
·         Grammatical Range and Accuracy (GRA): Sử dụng nhiều và đúng các cấu trúc ngữ pháp.

Các dạng biểu đồ trong bài thi Task 1 thường là các dạng với tỉ lệ ra đề tổng hợp như sau:
·         Table (bảng biểu): 32%
·         Line graph (biểu đồ đường) và bar graph (biểu đồ cột ngang): 18%
·         Pie chart (biểu đồ tròn): 16.5%
·         Diagram (giản đồ, lược đồ): 16%
·         Column graph (biểu đồ cột dọc): 15%
·         Process (quá trình sản xuất hay phát triển): 12%
·         Map (bản đồ): 6%
·         Combined charts (biểu đồ hỗn hợp): ví dụ như hai biểu đồ cột hay một biểu đồ cột với một biểu đồ đường, hoặc biểu đồ bao gồm cả cột và đường trên cùng một biểu đồ. Đây cũng là một dạng đề được dùng phổ biến.

Để làm bài Writing task 1 được điểm cao, các bạn phải lựa chọn phân tích những thông tin phù hợp của đề bài và có một cấu trúc bài làm hợp lý.
Dàn bài chung cho IELTS writing task 1 thường yêu cầu 3 – 4 phần chính:
1.      Introduction (mở bài)
2.      Overview (tổng quan) – phần này có thể cho cùng vào phần mở bài.
3.      Main (Thân bài) – phần này có thể gồm 1 – 2 đoạn
4.      Conclusion – kết bài có thể có hoặc không, không bắt buộc. Tùy theo thời gian mà bạn còn sau khi đã viết tất cả các phần trên mà bạn nên cân nhắc có nên viết kết bài hay không.

Chúc các bạn thành công yesyesyes

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

IELTS writing
luyện writing ielts
Ielts writing task 1
Ielts writing task 2

Vượt qua hai phần thi khó khăn nhất IELTS Writing Task 1

Standard

Mặc dù không xuất hiện thường xuyên trong phần Writing Task 1 nhưng dạng mô tả bản đồ và quá trình được đánh giá là khó khăn nhất.

1. Dạng bản đồ (Map)

Trong dạng bài này của bài thi IELTS, thí sinh sẽ được cung cấp ít nhất hai bản đồ của cùng một địa điểm, ví dụ một ngôi trường tiểu học hoặc bất cứ địa điểm nào đó. Thí sinh phải miêu tả địa điểm đó dựa vào thông tin hình ảnh của bản đồ đầu tiên, và sự thay đổi qua thời gian dựa vào thông tin bạn nhìn thấy qua các bản đồ tiếp theo.

Dạng bản đồ sẽ cung cấp cho bạn hai bản đồ cùng một địa điểm 

Dành một vài phút đầu để nhìn lướt qua các bản đồ

Hãy dành một vài phút đầu tiên xem sơ qua số lượng bản đồ mà đề bài đưa ra, xem đó là địa điểm nào, bao gồm những mốc thời gian nào và những công trình nổi bật gì.

Sử dụng thì (tense) một cách chính xác

Bạn cần chú ý mốc thời gian mà bản đồ cung cấp để hiểu rõ mình cần sử dụng thì gì tránh nhầm lẫn. Bản đồ có thể ghi thông tin ở thì quá khứ (ví dụ ghi năm 1999), thì hiện tại (ví dụ ghi từ Present) hoặc thì tương lai (ví dụ ghi từ Projected).

Không bỏ sót một chi tiết nào

Để chắc chắn rằng mình không bỏ sót một chi tiết nào trên các bản đồ, bạn có thể dựa vào hình la bàn và phân ra thằng bốn hướng đông, tây, nam và bắc. Mỗi khi miêu tả xong một chi tiết ở hướng nào bạn hãy gạch nó đi để có thể tập trung vào những chi tiết khác không bị lẫn lộn những chi tiết với nhau.

Đa dạng hóa từ vựng và mẫu câu

Đây là lời khuyên chung dành cho cả phần thi Task 1 và Task 2 IELTS để tránh bị lặp từ và diễn đạt không gây hiệu quả. Đối với bản đồ, bạn nên sử dụng nhiều từ vựng của cùng một sự vật, hiện tượng nào đó (ví dụ CreateErectEstablishDevelopthay thế cho Build) và nhiều mẫu câu như câu đơn, câu ghép, câu hỗn hợp hay câu bị động,…

Luôn luôn miêu tả bản đồ theo thứ tự thời gian

Bạn cần miêu tả theo trình tự thời gian từ bản đồ đầu tiên (ví dụ của năm 2005) trước khi miêu tả bản đồ thứ hai (ví dụ của năm 2010) và những sự thay đổi qua 5 năm. Sẽ thật bất hợp lý khi bạn miêu tả thay đổi của địa điểm tại thời điểm mới nhất rồi lại quay lại thời điểm của quá khứ để so sánh.

2. Dạng quá trình (Process)

Process trong Writing Task 1 có thể là bất cứ quá trình nào được liệt kê theo một trình tự nhất định. Đó có thể là quy trình sản xuất bánh ngọt, vòng đời của loài ếch hay quy trình kiểm tra chất lượng nguồn nước.

Ví dụ về dạng bài quá trình (Nguồn: IELTS Liz)

Miêu tả tất cả bước của quá trình

Khi miêu tả biểu đồ dạng cột, bạn có thể chọn lọc và miêu tả thông tin mà bạn cho là nổi bật. Nhưng điều này không áp dụng với dạng bài quá trình vì một quá trình không thể hoàn thiện nếu thiếu đi bất cứ bước nào.

Diễn đạt từ ngữ trong quá trình theo cách riêng

Phương pháp này được hiểu là diễn đạt lại từ ngữ đã được cung cấp trong cái quá trình đó và được biết đến phổ biến với cái tên Rephrase và sẽ giúp nâng cao điểm ngữ pháp của bạn. Ví dụ, nếu quá trình có cụm từ Residents of New York (những cư dân của New York), bạn có thể diễn đạt lại theo cách khác như People living in New York (những người sống ở New York).

Sử dụng từ chỉ thứ tự

Không riêng gì dạng bản đồ, ở dạng quá trình, bạn cũng cần đa dạng hóa từ vựng và mẫu câu. Một lời khuyên đặc biệt đó là bạn nên sử dụng những từ chỉ thứ tự các bước như First (đầu tiên), After this is done(sau khi điều này được thực hiện xong) hay The next step is (bước tiếp theo là). Những từ này sẽ giúp IELTS Examiner dễ dàng chấm bài luận của bạn hơn vì được sắp xếp theo thứ tự nhất định.

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

IELTS writing
luyện writing ielts
Ielts writing task 1
Ielts writing task 2

IELTS Listening: Cẩn thận các bẫy!

Standard
Trong bài thi IELTS Listening bạn thường nghe thấy nhiều giọng vùng miền khác nhau như giọng Anh Mỹ, giọng Anh Úc hay Anh Anh cùng với các thứ tạp âm như tiếng ồn tiếng máy bay, xe cộ… Tất cả điều này đều có dụng ý kiểm tra khả năng nghe hiểu nhiều tình huống của bạn. Bên cạnh đó, bài thi còn rất nhiều những chiếc bẫy IELTS được đặt ra để thử thách khả năng nghe hiểu và xử lý của bạn. Cùng xem những bẫy thường gặp là gì nhé!
Cẩn thận các bẫy  (ảnh Pixabay)

1. Unexpected turn-Đổi ý đột ngột

Bạn sẽ nghe người ta nói điều này song ngay sau đó họ đột ngột thay đổi và nói lại một điều hoàn toàn khác, đấy chính là chiếc bẫy và hãy chắc là bạn không sụp đấy nhé! Quy tắc phải nhớ ở đây là “The last word counts”-từ cuối chính là đáp án. Ví dụ, khi bạn nghe “I want to visit that gallery on Monday. No, wait, I’ve remembered that It is closed on Monday, so I will go on Wednesday.” Nếu câu hỏi là “when” câu trả lời đúng sẽ là “Wednesday” “Monday” chỉ là bẫy IELTS .

2. Generalizations-Ý chung nhất

Bạn có thể sẽ nghe ban đầu người ta nói về một loạt các thứ sau đó họ gọi chung lại bằng một từ. Ví dụ, khi bạn nghe “Well, I like to swim, hike, and camp-to be involved in outdoor activities.” Nếu câu hỏi là “What kind of activities…” câu trả lời đúng sẽ là “outdoor” chứ không phải “swimming” “hiking” hay “camping”.

Luyện nghe IELTS

3. Explicit answer choices-Ngoại trừ

Explicit answer choices  là một cái bẫy thường gặptrong IELTS Listening. Xem ví dụ sau:
Bạnnghe được: “This course is a must for all the first year students, excluding foreign students.”
Và câu hỏi là: “All the first year students have to take this course”.
Câu trả lời sẽ là F (fasle) bởi vì đã có một trường hợp loại trừ-foreign students. “All” có nghĩa là tất cả và không có trường hợp loại trừ ở đây.

Chúc các bạn đạt kết quả cao!

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

IELTS listening

nghe ielts

trung tâm luyện thi ielts tốt ở hà nội

​Chiến lược khi luyện IELTS Listening

Standard

1.    Đọc bài trước 

Đối với bất kỳ bài thi nghe nào không chỉ với Ielts bạn đều phải thực hiện bước này. Rất khó để các bạn có thể vừa nghe đọc hết tất cả câu hỏi và câu trả lời. Đọc lướt qua để bạn có thể nhớ được những vị trí quan trọng. Đến khi làm bài chỉ cần đợi nghe câu hỏi bạn có thể lướt quá các câu trả lời và chọn một cách nhanh chóng tiết kiệm thời gian và độ chính xác cao hơn.

2.    Tập trung vào câu hỏi và từ khóa

Cách tập trung đúng nhất cho một câu hỏi là bạn phải xác định được từ để hỏi và từ khóa trong bài để có một câu trả lời chính xác với nội dung câu hỏi nhất. Nghe rõ những liên từ cũng là cách giúp bạn xác định mình đang ở vị trí nào trong đoạn hội thoại.

Nhận diện từ khóa càng sớm càng tốt

3.    Đáp án ở mọi nơi

Nội dung của bài Ielts Listening tương đối dài và bao hàm nhiều ý nghĩ. Vì vậy, khi bạn làm bài cần có một góc nhìn tổng quan vì đôi khi đoạn hội thoại đầu như lại chứa gợi ý trả lời của câu hỏi thứ 2, thứ 3. Vì vậy hãy đọc và nhớ sơ qua dàn ý câu trả lời để khi nghe đến phần nào là khoang vào phần đấy. Có rất nhiều bạn, cứ loay hoay làm theo thứ tự đôi khi chờ đáp án của câu 5 thì người ta đã trả lời hết các câu còn lại rồi chẳng hạn.

4.    Đừng đợi hết bài rồi mới điền câu trả lời

Bạn sẽ không thể nào nhớ hết tất cả các câu trả lời của mình vậy nên bạn cần điền luôn vào giấy và lập tức chuyển sang câu kế tiếp ngay khi nghe được đáp án, trước khi bạn quên sạch câu trả lời. Bạn hãy điền một cách vắng tắt thôi cũng được, dùng kí hiệu hoặc tất cả những gì ngắn gọn nhất có thể điền ra giấy sau đó trình bày lại vào bài khi thời gian nghe đừng lại. Bạn sẽ được dành ra 10 phút để điền mọi thứ vào bài tập của mình.

Điền vào bài viết ngay khi nghe câu trả lời

5.    Đừng bỏ xót một câu trả lời nào

Cho dù bạn có nghe được hay không thì hãy suy luận và trả lời hết tất cả những câu có trong đề thi Ielts vì đây có thể sẽ là cơ hội để bạn kiếm thêm điểm nếu như câu trả lời thực sự có ý đúng.

Chúc các bạn học tốt!

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

ielts là gì

đăng ký thi thử ielts

luyện thi ielts cấp tốc

​Phân biệt sự khác nhau giữa hai chứng chỉ Ielts và Toefl

Standard

Ngày nay, có rất nhiều những chứng chỉ để bạn có thể thi và dùng nó làm đơn vị căn cứ cho trình độ ngoại ngữ của bạn. Đặc biệt, hai chứng chỉ quốc tế có hiệu lực ở nhiều quốc gia nhất chính là Ielts và Toefl. Để phân biệt và nhận biết sự giống và khác nhau giữa hai chứng chỉ quốc tế này nhằm giúp bạn dễ dàng lựa chọn.

Toefl hay Ielts đều là những chứng chỉ quốc tế được công nhận và sử dụng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng chính là nghe-nói-đọc-viết và được kiểm tra liên tục.

Nơi cấp

Ielts được cấp bởi Đại học Cambridge Anh Quốc. Trong khi đó Toefl lại được cấp bởi Viện khảo thí giáo dục Mỹ ETS. Do nơi cấp khác nhau mà cách tính điểm cũng như giọng đọc, nghe của hai dạng đề thi cũng có rất nhiều điểm không tương đồng. Nếu như Ielts chấm điểm theo thang 9 cho mỗi kỹ năng sau đó chia trung bình thì Toefl lại chia thang điểm tổng theo 4 kỹ năng rồi cộng dồn lại.

Sự khác nhau cơ bản giữa Ielts và Toefl

Hình thức thi

Thời gian thi của chứng chỉ Ielts và Toefl rất khác nhau, khi Ielts chỉ mất khoảng 2h45 phút thì Toefl lại mất đến 4h30 phút. Thi Ielts bạn sẽ được thi như những bài kiểm tra thông thường, trong khi Toefl lại hoàn toàn trên máy tính. Bạn có thể tham khảo các dạng bài và đề thi thử trên internet.

Đối với các kỹ năng cũng có sự khác biệt không nhỏ:

Kỹ năng nghe khi thi Ielts bạn sẽ được nghe với giọng Anh-Anh còn toefl là giọng Anh-Mỹ. Phần thi nói của Toefl sẽ không tương tác trực tiếp với giám khảo như thi Ielts mà là bạn sẽ được hỏi và máy ghi âm câu trả lời của bạn trong 45-60 giây cho mỗi câu kéo dài khoảng 20 phút.

Vậy nên để lựa chọn giữa hai chứng chỉ này bạn cần phải hiểu rõ thế mạnh của mình. Như bạn nghe tốt giọng Anh Anh hay Anh Mỹ mặc dù sự khác biệt không quá lớn như nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi của bạn. Cách hỏi của Toefl chỉ xoay quanh câu trả lời đúng hoặc sai trong khi Ielts có thêm lựa chọn khác. Các bài thi Toefl chú trọng nhiều vào tổng thể của bài làm chứ không chi tiết từ câu từ ngữ pháp như khi chấm bài Ielts. Mặt khác, hình thức thi Ielts có vẻ thông dụng và quen thuộc với các bạn Việt Nam hơn là hình thức thi của Toefl. Tuy nhiên dù bạn chọn chứng chỉ quốc tế nào cũng phải cố gắng ôn luyện thì mới có kết quả như mong muốn được.

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

kỳ thi IELTS

đăng ký thi thử ielts

học ielts ở đâu

Tham khảo cách học IELTS cho các bạn chưa biết gì (Phần 2)

Standard

Dưới đây là những cách luyện IELTS cho các bạn mới bắt đầu. (Phần 2)

Các phương pháp này dành cho những bạn thực sự muốn tự học IELTS không chỉ để có bằng mà còn là vì vốn kiến thức tiếng Anh sau này, một công cụ rất hữu ích cho bạn trong bất cứ công việc tường lai nào.

2. Chương trình huấn luyện (Mục tiêu 5.0 trong 3 tháng)

B. Hai tháng còn lại làm gì nhỉ? Bây giờ tìm hiểu về IELTS được rồi!

 

– Đây là thời điểm mà bạn có thể tự đánh giá được khả năng “bắt” ngôn ngữ của mình rồi. Đây là thời điểm bạn có thể tập trung hơn vào IELTS. Thời gian cho các hoạt động ở tháng đầu (nghe nhạc, xem phim, đọc báo) cần giảm xuống khoảng một tiếng một ngày. Tuy vậy cũng không nên phớt lờ mà bỏ qua công việc này. Hãy biến những hoạt động trên thành thói quen, để nâng cao vốn từ hơn.

 

– Học và ôn luyện ngữ pháp. Đây có lẽ là phần dễ gây chán nản nhất nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc ở phần này nhé. Ngữ pháp rất quan trọng vì IELTS là bài thi học thuật, yêu cầu sự chuẩn xác rất cao. Một số tài liệu bạn có thể sử dụng là Grammar English Basic (có tiếng Việt). Nếu đã học hết phổ thông thì cuốn sách này hoàn toàn vừa sức bạn.

 

– Chú trọng rèn luyện việc phát âm. Phát âm chuẩn là một trong những nền tảng rất quan trọng, Việc tập cho mình nói đúng nói chuẩn là rất quan trọng. Thứ nhất, nếu ngay bây giờ mà bạn phát âm sai thì rất khó để sau này sửa lại. Thứ hai, để đánh giá một người có giỏi tiếng Anh hay không, thường khả năng nói sẽ được đánh giá đầu tiên. Thứ ba, khi bạn nói chuẩn, bạn sẽ được hưởng “ké” ở kỹ năng nghe. Vì khi bạn nói chuẩn, phát âm chuẩn một từ nào đó tức là bạn có khả năng nhận diện một từ đó chính xác hơn khi nghe .

Nên tập phát âm chuẩn ngay từ đầu 

 

Bạn có thể sử dụng bộ video giáo trình luyện phát âm giọng mỹ American Accent Video Training Program. Hoặc bạn có thể lên kênh Youtube Rachel’s English để luyện tập (giọng rất dễ nghe).

 

Các bạn cũng có thể sử dụng những phần mềm như Tell Me More English hoặc English Study Pro 2012.

 

– Cố gắng nghe một tuần 3-4 tập tại British Council Elementary Postcards, vừa nghe vừa ghi lại từ khóa, không cần ghi lại hết những gì nghe được (nguồn BBC 6 minutes English cũng rất đáng để tham khảo). Ví dụ, khi nghe câu “I am on the train going Paris where romantic love stories begin” chỉ cần ghi lại các từ khóa: train, Paris, romantic stories.

 

– Tìm hiểu IELTS là gì, gồm bao nhiêu phần thi, cụ thể từng phần như thế nào.

 

– Bên cạnh đó, hãy học thêm bộ giáo trình “Complete IELTS Band 4.5-5.0”.

 

– Mỗi tuần làm một bài test để dần quen với bài test thực tế, có thể tham khảo nguồn BARRON’S IELTS TESTS (2010).

3. Kết quả

 

Hãy kiên trì trong 3 tháng, bạn chắc chắn đạt 5.0 IELTS hoặc hơn và có đà để chinh phục mức 6.0, 7.0, thậm chí 8.0. Hãy tranh thủ hết sức có thể, nhưng đừng quá 6 tiếng mỗi ngày.

 

Nếu so sánh phương pháp này với những phương pháp khác, bạn sẽ thấy mình có thêm một tháng đầu chỉ để làm quen với tiếng Anh nên khi bắt đầu tháng thứ 2, bạn dễ thích nghi và luyện tập trôi chảy hơn.

 

Chúc các bạn học tốt!

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

kỳ thi IELTS

thi thử ielts

đề thi ielts

Tham khảo cách học IELTS cho các bạn chưa biết gì (Phần 1)

Standard

Dưới đây là những cách luyện IELTS cho các bạn mới bắt đầu.

Các phương pháp này dành cho những bạn thực sự muốn tự học IELTS không chỉ để có bằng mà còn là vì vốn kiến thức tiếng Anh sau này, một công cụ rất hữu ích cho bạn trong bất cứ công việc tường lai nào.

1. Đừng chăm chăm nhảy vào học từng kỹ năng khi mới bắt đầu

Với những người mới bắt đầu, nên dành 1 tháng đầu tiên để làm quen với tiếng Anh rồi mới tìm hiểu về IELTS. Học IELTS ở các khóa luyện bên ngoài (hoặc sách IELTS để các bạn tự luyện) thực chất chỉ là nhằm rèn luyện cho bạn các kỹ năng cần thiết khi làm bài thi. Ví dụ như với phần thi kỹ năng nghe, bạn sẽ làm các dạng bài tập nào, trả lời câu hỏi thế nào, tính thời gian ra sao,… Học IELTS thật ra là chỉ học phương pháp làm bài cho quen dưới sức ép thời gian để bạn không bị ngỡ ngàng khi làm thật. Còn thực chất cái nền tảng mà bạn cần phải nắm cho vững đó chính là khả năng tiếng Anh của bạn, là vốn từ, là ngữ pháp, là phát âm.

Bạn nên nhớ nếu chưa có lượng từ vựng cũng như các điểm ngữ pháp nền tảng thì không thể nào cứ thế mà nhào vô luyện IELTS được.

Dù bạn có cố gắng ngồi đọc và cố gắng hiểu, trả lời câu hỏi cho bài đọc IELTS hoặc học thuộc các kiểu câu, dàn bài, hay vài ba bí quyết thì cũng vô ích. Bạn  chưa có căn bản để tiếp thu chúng!

Hãy nhận biết trình độ của mình, dành thời gian rèn luyện thêm trình độ tiếng Anh đến một mức độ khi bạn đã thấy đủ thì mới dành thời gian cho việc rèn luyện kỹ năng làm bài IELTS.

2. Chương trình huấn luyện (Mục tiêu 5.0 trong 3 tháng)

A- Tháng đầu tiên: Mục tiêu của bạn là làm quen với tiếng Anh, chỉ vậy thôi.

Với những bạn bắt đầu học IELTS, quan trọng nhất là…

– Đầu tiên tìm một từ điển tốt. Oxford dictionary 8 và Lạc Việt là 2 phần mềm không thể thiếu khi học tiếng Anh. Đừng nên sử dụng Google dịch quá nhiều.

Nhớ giữ tâm thế thoải mái khi bắt đầu làm quen, đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều

– Bắt đầu ghe nhạc tiếng Anh. Nếu bạn đã và đang nghe thì hãy tích cực hơn nhé. Nghe nhạc vừa giúp thoải mái đầu óc vừa giúp bạn tiếp thu từ vựng, cấu trúc câu nhanh hơn, nhớ cũng lâu hơn.

– Bên cạnh nghe nhạc, hãy xem phim, video tiếng Anh có phụ đề, đảm bảo kỹ năng của bạn sẽ lên như diều gặp gió. Mình đề xuất các trang Engsub.org hoặc kissanime.com cho bạn nào mê hoạt hình.

– Đọc báo tiếng Anh. Một số gợi ý dành cho bạn: entrepreneur.com, newyorktimes, vietnamnews, theguardian.com, newscientist.com hoặc bloomberg.com. Bạn cũng có thể follow thêm các trang instagram hài hước như 9gag, quoteporn,v.v. rất nhiều. Vừa ngắn gọn, thư giãn nhưng đủ để bạn làm quen với tiếng Anh ở bước đầu rồi.

– Hãy bắt đầu nói (hay nhại) tiếng Anh: Khi bạn đọc báo hãy đọc lớn lên (đừng xấu hổ) hoặc khi nghe nhạc hãy nhại theo những gì người ta nói. Chính xác nếu người ta nói “one” bạn chỉ cần nói “one” là được. Đọc lớn một bài báo hay trích đoạn nào đó không chỉ giúp bạn nhớ được từ vựng hoặc cấu trúc câu hay ho mà còn rèn được khả năng phát âm nữa.

Hãy phân bố các việc trên trong tầm 5 tiếng một ngày, nghe có vẻ nhiều nhưng hầu hết các hoạt động trên là vừa chơi vừa học. Chắc hẳn bạn sẽ không cảm thấy chán nản đâu! Và đừng cố quá, mục tiêu của bạn chỉ dừng lại ở việc thích nghi với tiếng Anh thôi.

Mời các bạn đọc tiếp Phần 2 nhé!

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

đăng ký thi ielts

tài liệu luyện thi ielts

học ielts ở đâu

Bí quyết tự luyện thi 4 kỹ năng IELTS

Standard

Nếu không có thời gian đến trung tâm luyện thi IELTS, những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn tự học và luyện thi một cách hiệu quả hơn!

Đối với nhiều người, nhất là những ai quá bận rộn, việc tuân thủ đúng lịch học của những trung tâm luyện thi IELTS là điều bất khả thi. Chính vì thế, không ít bạn chọn cách tự luyện thi ở nhà. Tuy nhiên, muốn tự luyện thi IELTS hiệu quả, bạn cũng nên tham khảo những mẹo nhỏ mà Diễn Đàn Tiếng Anh xin được chia sẻ dưới đây.
luyen thi IELTS
Những mẹo nhỏ để luyện thi IELTS hiệu quả 

IELTS Listening

Muốn luyện kỹ năng IELTS Listening, cách hữu hiệu và tốt nhất là xem phim thật nhiều. Ưu tiên hàng đầu của các bạn nên là những chương trình truyền hình hoặc series phim dài tập, bởi những dạng này sẽ dễ nghe và thiết thực hơn movie.

Khi mới bắt đầu bạn sẽ không quen và hoàn toàn không nghe được nhân vật đang nói gì, lời khuyên là bạn có thể xem phụ đề tiếng Việt để hiểu nghĩa từ, sau đó chuyển sang phụ đề tiếng Anh để rõ mặt chữ hơn. Sau đó, dần dần chuyển sang không phụ đề để nâng cao kỹ năng nghe cũng như chú ý những vấn đề khác trong Speaking như ngữ điệu chẳng hạn.

Bạn có thể tham khảo một số phim truyền hình như: Zack & Cody, How I met your mother, Friends, Vampire Diaries, Wizards of Waverly place… Ngoài ra, bạn cũng có thể nghe BBC Radio 4 và nghe các đoạn hội thoại trên trang Esl-lab. Khi nghe, bạn nên dùng tai nghe thay vì loa, đài vì chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn và lúc đi thi IETLS thật, trong phần nghe bạn vẫn phải dùng tai nghe thôi.

IELTS Reading

Phương án tối ưu nhất khi luyện thi phần Reading là làm bài thật nhiều. Đây cũng được xem là cách luyện thi IELTS hiệu quả dành cho người lớn học tiếng Anh.

Ban đầu, bạn có thể làm các bài đọc trên mạng hay sách và hãy khoan giới hạn thời gian, hãy làm thật cẩn thận và chậm rãi. Nếu bạn là người bận rộn và không có nhiều thời gian, tốt nhất là nên tìm sách hoặc bài đọc trên mạng có cả đáp án và giải thích.

Thời gian sau, bạn nên giới hạn dần thời gian làm bài tập xuống khoảng 50-55 phút/ngày. Nhờ vậy bạn sẽ có thêm thời gian để kiểm tra, ghi lại đáp án và đẩy nhanh tốc độ làm bài của mình, vì khi bước vào phòng thi thật sự thì bạn chỉ có tổng cộng 60 phút cho cả thời gian làm và ghi đáp án. Cho nên khi làm bài, bạn nên chú ý đến thời gian vì nếu lơ đểnh, bạn sẽ làm bài thi IELTS không kịp giờ, không có thời gian kiểm tra lại, dẫn đến những lỗi không đáng có.
IELTS
Hãy nhớ khi đi thi, chúng ta bị giới hạn thời gian đấy nhé!

IELTS Writing

Việc tham gia những fanpage hay cộng đồng luyện kỹ năng Writing sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc cải thiện kỹ năng Writing của mình. Bởi lẽ “học thầy không tày học bạn”, khi tham gia các diễn đàn bạn sẽ được các “tiền bối” chia sẻ bài mẫu và bật mí các tips “độc nhất vô nhị” không có trong sách. Bên cạnh tự luyện viết, bạn cũng nên thử chép lại các bài Writing mà bạn thấy tâm đắc, và tìm hiểu những điều thú vị trong cách dùng từ hoặc viết lách của bài viết đó, bạn sẽ phát hiện ra nhiều thứ và học được nhiều hơn đấy!

IELTS Speaking

Kĩ năng Speaking là phần “khoai” và nhức đầu nhất của những bạn học tiếng Anh. Do speaking liên quan đến khả năng phát âm đặc trưng của người bản xứ, nên việc tự học IELTS Speaking ở nhà có lẽ sẽ khó cũng như vất vả hơn việc bạn có một giáo viên hướng dẫn.

Về kỹ năng này thì bạn hãy luyện theo kiểu “cần cù bù thông minh”, nếu bạn không có năng khiếu nói, kể cả với tiếng Việt. Nếu cảm thấy như vậy vẫn khó quá, thì đi tìm những ví dụ trên mạng xem. Gần như mọi topic đều có những bài speaking mẫu cho bạn tham khải. Các bạn có thể download tài liệu Speaking đó về và luyện dần. Bên cạnh đó, bạn hãy làm thật nhiều bài tập cũng như các đề thi thử thật thường xuyên và đều đặn nhé. Hãy tham khải những quyển sách và tài liệu và IELTS, thế nào cũng có những mẹo hay hoặc một vài mẫu câu bạn có thể áp dụng trong mọi trường hợp.

Chúc các bạn thành công với mục tiêu của mình nhé!

———————————————————————————————————————————–

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

ielts là gì

thi thử ielts

luyện thi ielts cấp tốc