Category Archives: Địa chỉ luyện thi TOEIC Uy tín

HỌC CÁC CỤM TỪ VỚI “MAKE”

Standard

Các bài viết trước đã đưa ra các từ vựng về nghề nghiệp, công việc, tiếng anh công sở, tiếng anh giao tiếp thông dụng còn có các từ vựng TOEIC về chủ đề các loại tiền lương. Hẳn đây là vấn đề mà bất kì bạn nào đi làm, nhân viên công ty… khi sử dụng tiếng Anh sẽ rất quan tâm rồi phải không? Hôm nay mình cũng học về MAKE nhé:

– Make arrangements for : sắp đặt, dàn xếp
– Make a change / changes : đổi mới
– Make a choice: chọn lựa
– Make a comment / comments (on) : bình luận, chú giải
– Make a contribution to : góp phần vào
– Make a decision : quyết định
– Make an effort : nỗ lực
– Make friends : làm bạn, kết bạn.
– Make an improvement : cải thiện
– Make a mistake : phạm sai lầm, nhầm lẫn
– Make a phone call : gọi điện thoại
– Make progress : tiến bộ
– Make noise : làm ồn
– Make a journey/ a trip : đi du hành
– Make a promise : hứa
– Make an inquiry / inquiries : đòi hỏi, yêu cầu, hỏi để biết
– Make a remark : bình luận, nhận xét.
– Make a speech : phát biểu
– Make a wish: ước

Chúc các bạn luyện thi TOEIC thật hiệu quả !

 

CONTRACT trong bài thi TOEIC

Standard

Đây là một số cụm từ liên quan đến chủ đề này.

polyad
Contract:
Sign a contract: Ký hợp đồng.
Cancel a contract: Hủy hợp đồng.
Renew a contract: Gia hạn hợp đồng.
Terminate a contract: Chấm dứt hợp đồng.
Draft a contract: Soạn thảo hợp đồng.
Take:
Take effect: Có hiệu lực.
Take steps: Có động thái.
Take actions: Có động thái.
Take advantage of: Tận dụng.
Take safety measures/ precautions: Có biện pháp an toàn.
Deadline:
Meet the deadline: Làm đúng hạn cuối = make the deadline.
Miss the deadline: Lỡ hạn cuối.
Extend the deadline: Kéo dài hạn cuối.
Push back the deadline: Đẩy lùi hạn cuối.

FACEBOOK và các cụm từ liên quan đến TOEIC

Standard

Facebook đã quá gần gũi và quen thuộc với chúng ta phải không nào. Bài chia sẻ sau là các từ vựng mà chúng ta hay gặp trên Facebook nhé!

 1. Facebook users / [ˈfeɪsbʊk] ˈjuːz.əz / người dùng Facebook
 2. Social network / ˈsəʊʃ.əl ˈne.twɜːk / mạng xã hội
 3. Log in / lɒɡ ɪn / đăng nhập
 4. Log out / lɒɡ ˈaʊt / đăng xuất
 5. Share (v) /ʃeər/ chia sẻ
 6. Message (n) /ˈmes.ɪdʒ/ tin nhắn
 7. Search (v) /sɜːtʃ/ tìm kiếm
 8. Rate  (v) /reɪt/  đánh giá
 9. Review (v) /rɪˈvjuː/ nhận xét
 10. Group (n) /ɡruːp/ hội, nhóm
 11. Notification (n) /ˌnəʊ.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ thông báo
 12. Event (n) /ɪˈvent/ sự kiện
 13. Comment  (v) (n) /ˈkɒm.ent/ bình luận, lời bình luận
 14. Tag (v) /tæɡ/ gắn thẻ
 15. Follow (v) /ˈfɒl.əʊ/ theo dõi
 16. Reply (v) /rɪˈplaɪ/ trả lời, phản hồi
 17. Report  (v) /rɪˈpɔːt/ báo cáo
 18. Block (v) /blɒk/ chặn
 19. Post (v) /pəʊst/ đăng
 20. React (v) /riˈækt/ phản ứng
 21. Hide (v) /haɪd/  ẩn
 22. Update/post a status / ˌʌp.ˈdeɪt pəʊst ə ˈsteɪ.təs / cập nhật, đăng một trạng thái
 23. Upload a picture / ˌʌp.ˈləʊd ə ˈpɪk.tʃə / tải lên một hình ảnh
 24. Join a group / dʒɔɪn ə ɡruːp / Tham gia một nhóm
 25. Stay in contact with / steɪ ɪn ˈkɒn.tækt wɪð / giữ liên lạc với
 26. Communicate with / kə.ˈmjuː.nɪk.eɪt wɪð /  giao tiếp với
 27. Keep in touch with / kiːp ɪn tʌtʃ wɪð / giữ liên lạc với
 28. Interact with / ˌɪn.tə.ˈrækt wɪð / tương tác với
 29. Get/update information / ˈɡet ˌʌp.ˈdeɪt ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.ən / nhận, cập nhật thông tin
 30. Share information with / ʃeər ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.ən wɪð / chia sẻ thông tin với
 31. Add friends / æd frendz /  thêm bạn bè
 32. Facebook Addiction / [ˈfeɪsbʊk] ə.ˈdɪk.ʃən / nghiện FB
 33. Account setting /əˈkaʊnt ˈset.ɪŋ/ thiết lập tài khoản
 34. Activity log /ækˈtɪv.ə.ti lɒɡ/ lịch sử đăng nhập
 35. Privacy setting /ˈprɪv.ə.si ˈset.ɪŋ/  thiết lập cá nhân
 36. News feed /njuːz fiːd/ danh sách cập nhật câu chuyện mới (bảng tin)

  hoc giao tiep tieng anh

  on thi TOEIC
  luyện thi toeic online miễn phí

Cách sử dụng Should – Ought to – Had better

Standard

Trong giao tiếp tiếng Anh cả 3 từ này đều mang nghĩa nên(làm gì) và theo sau đều là động từ nguyên thể tuy nhiên về cơ bản vẫn có những điểm khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt cụ thể các sử dụng cả 3 từ này nhé!

Điểm chung: Đều mang nghĩa “nên” (làm gì) và theo sau là động từ nguyên thể (+Verb)
Tất cả đều được theo sau bởi động từ nguyên thể không có ‘to’
S + should + V – Minh should take the TOEIC test before the internship time.
S + should not + V (dạng phủ định)
S + ought to + V – You ought to ask her for help.
S + ought not to + V (dạng phủ định)
S + had better + V – She’d better wait for him.
S + had better + not + V  (dạng phủ định) – They had better not be late.
Khác nhau:
OUGHT TO là lời khuyên mang tính nhấn mạnh hơn SHOULD, OUGHT TO có hàm ý là không thể còn cách nào khác hơn là phải (làm gì đó), mang tính giải pháp, diễn tả một khả năng hành động sự việc có thể xảy ra với mức độ chắc chắn cao. Ngoài ra, khi nói về một nhiệm vụ hoặc một điều luật, chúng ta thường sử dụng ‘ought to’. (Phủ định của ‘ought to’ là ‘ought not’)
Ví dụ:
He ought to get the promotion. He works really hard.
Anh ấy chắc phải được thăng chức. Anh ta làm việc thật sự siêng năng.
You ought not to go there.
Bạn không nên tới đó.
A: I didn’t pass the assessment TOEIC test at school, what should I do?
Tôi đã không qua được kỳ thi TOEIC ở trường, tôi nên làm gì?
B: You ought to resit if you want to graduate from your university.
Bạn phải thi lại lần hai nếu bạn muốn tốt nghiệp đại học
Trong khi đó, SHOULD mang tính gợi ý,  biểu đạt quan điểm cá nhân.
Các câu phủ định và câu hỏi thì dùng should thường xuyên hơn ought to
Ví dụ:
I think you should study abroad in America.
Tôi nghĩ bạn nên đi du học ở Mỹ.
Where should I hang this painting, do you think?
Bạn nghĩ tôi nên treo bức tranh này ở đâu?
You shouldn’t do things like that
Bạn không nên làm những chuyện như vậy.
Had better
Chúng ta sử dụng “had better” để cho lời khuyên về sự vật sự việc cụ thể, hoặc diễn đạt điều gì đó tốt nhất nên làm trong tình huống xảy ra ở hiện tại.
(Had better = ‘d better.)
We’d better hurry or we’ll miss the train.
Chúng nên nhanh lên nếu không sẽ lỡ chuyến tàu mất.
The neighbors are complaining. We’d better turn the radio down.
Hàng xóm đang phàn nàn kìa. Chúng ta nên vặn nhỏ âm lượng của máy radio xuống.
Chúng ta cũng có thể sử dụng “should” hoặc “ought to” trong những ví dụ trên khi đó là những lời khuyên chung chung. Sử dụng “had better” mang nghĩa mạnh hơn khi người nói xem hành động này là cần thiết và mong rằng nó sẽ xảy ra.

Học tiếng Anh mỗi ngày
Sách tự học Toeic
Học Toeic online

10 thành ngữ thông dụng với liên từ “AND”

Standard

Các bạn ơi, học toeic online cũng lâu rồi, kinh nghiệm luyện thi toeic cũng đã có! Hôm nay mình cùng Ms Hoa Toeic tìm hiểu 10 thành ngữ thông dụng với liên từ “AND” nhé! Cùng ghi nhớ nha cả nhà!

Trong bài này, mình sẽ giới thiệu 10 thành ngữ thông dụng có chứa liên từ “and”. Đây là những thành ngữ được dùng khá phổ biến trong giao tiếp của người nước ngoài và thường có khả năng xuất hiện trong một số kỳ thi, trong đó có đề thi Đại học môn tiếng Anh với dạng câu hỏi trắc nghiệm.

 • ins and outs

Ý nghĩa: tường tận, rõ ràng, đồng nghĩa với “thoroughly”.

Ví dụ:

I ​know how to use ​computers, but I don’t really ​understand the ins and ​outs of how they ​work.

Tôi biết cách dùng máy tính, nhưng tôi không thực sự hiểu tường tận về cách nó hoạt động.

 1. odd and ends

Ý nghĩa: đầu thừa đuôi thẹo, linh tinh

Ví dụ:

I took most of the ​big things to the new ​house, but there are a few ​odds and ​ends ​left to ​pick up.

Tôi chuyển gần hết đồ đạc lớn sang nhà mới rồi, nhưng vẫn còn một tí đồ linh tinh còn lại chưa được đem đi.

 1. fair and square

Ý nghĩa: (một cách) trung thực, chân thành

Ví dụ:

She won the game fair and square, but people said that she hadn’t followed the rules.

Cô ấy đã thắng trò chơi một cách trung thực, nhưng mọi người lại nói rằng cô ấy chơi không đúng luật.

 1. safe and sound

Ý nghĩa: bình an vô sự.

Ví dụ:

It was a rough trip, but we got there safe and sound

Đó là một chuyến đi đầy khó khăn, nhưng chúng tôi đã tới nơi bình an vô sự.

 1. back and forth

Ý nghĩa: lui tới, qua lại

Ví dụ: We tossed the ball back and forth between us.

Chúng tôi ném quả bóng qua lại giữa hai người.

 1. by and large

Ý nghĩa: nhìn chung, đồng nghĩa với “on the whole”

Ví dụ:

There are a few things that I don’t like about my ​job, but by and large it’s very ​enjoyable.

Có một vài điều mà tôi không thích về công việc của mình, nhưng nhìn chung thì nó rất thú vị.

 1. cats and dogs

Ý nghĩa: tầm tã

Ví dụ:

It’s raining cats and dogs out there!

Ngoài kia trời đang mưa rất to!

 1. Wear and tear

Ý nghĩa: hư hỏng, xơ xác

Ví dụ:

I drive carefully and have my car serviced regularly to avoid wear and tear.

Tôi lái xe cẩn thận và thường xuyên bảo dưỡng xe để tránh xe bị hư hỏng.

 1. Right and left

Ý nghĩa: khắp mọi nơi, đồng nghĩa với “in everywhere”

Ví dụ:

People are complaining left and right about the new parking regulations.

Mọi người đang phàn nàn ở khắp mọi nơi về các quy định đỗ xe mới.

 1. A song and dance

Ý nghĩa: giải thích dài dòng, lẩn tránh

Ví dụ:

I only asked her to move her car but she made such a song and dance about it

Tôi chỉ bảo cô ấy di chuyển xe ra chỗ khác nhưng cô ấy lại giải thích rất dài dòng về việc đấy.

Một số cách nói đồng ý với ai đó

Standard

Một tuần học tập mới lại đến, kinh nghiệm luyện thi toeic cũng đã nhiều, hôm nay mình cùng tìm hiểu cách học tiếng anh giao tiếp để nói đồng ý với ai đó nhé

1. “Tôi hoàn toàn đồng ý”
I completely/ absolutely /totally agree with you. (Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn)
There is no doubt about it that… (Hoàn toàn không có nghi ngờ gì về điều đó)
I couldn’t agree more. (Tôi không thể đồng ý hơn được nữa)
I completely agree. (Tôi hoàn toàn đồng ý)
That’s so true. (Điều đó đúng đấy)
Absolutely. (Hoàn toàn là như vậy)
Exactly (right). (Chính xác)
Of course. (Tất nhiên)
You’re absolutely right. (Bạn hoàn toàn đúng)
Yes, I agree. (Vâng, tôi đồng ý)
I think so too. (Tôi cũng nghĩ vậy)
That’s a good idea. (Đó là một ý kiến hay)
I don’t think so either. (Tôi cũng không nghĩ vậy – đồng ý với việc ai phản đối điều gì)
So do I. (Tôi cũng vậy)
I’d go along with that. (Tôi thuận theo điều đó)
That’s true. (Đúng đấy)
Neither do I. (Tôi cũng không nghĩ vậy – đồng ý với việc ai phản đối điều gì)
I agree with you entirely. (Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn)
That’s just what I was thinking. (Đó cũng là điều tôi đang nghĩ)
2. “Tôi đồng ý một phần”
I agree up to a point, but… (Tôi đồng ý một mặt với việc này, nhưng)
That’s true but… (Điều đó đúng, nhưng)
You could be right. (Có thể bạn đúng)
It sounds interesting, but… (Điều đó nghe thú vị, nhưng)
I see your point, but… (Tôi hiểu quan điểm của anh nhưng)
That’s partly true, but… (Điều đó đúng một phần, nhưng)
I can agree with that only with reservations. (Tôi chỉ có thể đồng ý với anh một cách hạn chế)
That seems obvious, but… (Điều đó có vẻ hiển nhiên, nhưng)
That is not necessarily so. (Cái đó cũng không cần thiết phải như vậy)
It is not as simple as it seems. (Nó không đơn giản như vậy đâu)
I agree with you in principle, but… (Nói chung, tôi đồng ý với bahn, nhưng…)
I agree with you in part, but… (Tôi một phần đồng ý với bạn, nhưng)
Well, you could be right. (Ừm, bạn có thể đã đúng)

Chúc các bạn tìm ra cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả nhé!

Cách nói giờ trong tiếng Anh

Standard

Bạn đang băn khoăn lựa chọn một trung tâm luyện thi toeic, hãy cân nhắc và tham khảo ý kiến bạn bè, người thân thật kỹ nhé!

Hôm nay Ms Hoa Toeic cùng chúng ta chia sẻ với nhau Cách nói giờ trong tiếng Anh nha:
1. Cách nói giờ hơn ( số phút hơn)
Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh dùng từ “past“. Công thức của nó như sau: số phút + past + số giờ
Ví dụ:
7h20 => twenty past seven
10h10 => ten past ten
3h15 => a quarter past three (15 phút = a quarter)
2. Cách nói giờ kém ( số phút >30)
Đối với giờ kém chúng ta dùng từ “to“. Công thức của nó như sau: số phút + to + số giờ
Ví dụ:
8h40 => twenty to nine
1h55 => five to two
11h45 => a quarter to twelve
*Chú ý: đối với cách nói giờ kém, các bạn cần xác định rằng:
số phút (tiếng Anh) = 60 – số phút (tiếng Việt)
số giờ (tiếng Anh) = số giờ (tiếng Việt) + 1
3. Cách nói chung cho cả giờ hơn và giờ kém : số giờ + số phút
Ví dụ:
1h58 => one fifty-eight
3h45 => three forty-five

Chúc bạn sớm chọn được cho mình một  trung tam luyen thi toeic chất lượng nhé!