“Can,could và(be) able to” Tiếng anh

Standard

Để bài toeic test đạt kết quả cao thì không thể thiếu những mẹo thi toeic hiệu quả được biên soạn từ tài liệu ôn thi toeic hay, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

*Như các bạn đã biết,chúng ta dùng Can để nói 1 sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm điều gi`.

Ex:-We can see the ocean from our hotel window.
(Chúng ta có thể nhìn thấy đại dương từ cửa sổ khách sạn)

– Can U speak any foreign language?
(bạn có nói được 1 ngoại ngữ nào ko?)
Dạng phủ định của Can là Can’t(= can not)

Ex:- I’m afraid I can’t come to your party on Friday .
(Tôi e rằng tôi không thể đến dự buổi tiệc của bạn vào thứ 6)

*(Be) Able to…có thể thay thế được cho Can(nhưng Can vẫn được dùng nhiều hơn)
Ex:-Are U able to speak any foreign language?(nt)

_Nhưng Can chỉ có 2 dạng :Can(Present) và could(past) nên khi cần thiết chúng ta phải dùng (be) able to...Nghĩa là khi trong câu ở các thì khác thì bạn không được dùng can & could mà phải dùng(be) able to...Hãy so sánh nhé:

Ex: I can’t sleep (Tôi không ngủ dc)
Nhưng : I haven’t been able to sleep recently(Gần đây tôi không ngủ đựợc-thì HTHT)

*Could và was able to...
Could là dạng quá khứ của Can.Chúng ta không dùng could đặc biệt với :
-see,hear,smell,taste.feel,remember,understand.

EX: When we went into the house,we could smell some thing burning.
(Khi chúng tôi vào nàh,chúng tôi có thể ngửi thấy mùi cháy)

_Chúng ta dùng could để diễn tả ai đó có khả năng nói chung hay được phép làm điều gì đó:
Ex: My mother could speak 5 languages.

_Chúng ta dùng Could để chỉ khả năng nói chung.Nhưng để đề cập tới 1 sự việc xảy ra trong 1 tình huống đặc biệt,chúng ta dùng was\were able to…hay managed to …( không dùng could)

Ex:They didn”t want to come to us at fisrt but we managed to persuade thẹm.( or we were able to persuade thẹm)
(Lúc đầu họ ko muốn đến với chúng tôi nhưng sau đó chúng tôi đã thuyết phục được họ) 

-Nadal was an excellent tennis player.He could beat anybodỵ(= a ấy có khả năng đánh bại bất kì ai)

hoc toeic online
luyện thi toeic trực tuyến
luyện thi toeic
luyen thi toeic online, luyện thi TOEIC online
Hoc TOEIC o dau tot

Nhưng :
-Nadal and Fererder played tennis yesterdaỵ.Nadal played very well but in the end Fererder was able to beat him(= N và F đã chơi tennis ngày hqua,N đã chơi rát hay nhưng cuối cùng F đã hạ gục được N)– F đã thắng đựoc N trong trận đấu đặc biệt nay- KO dùng cọuld

Tuy nhiên,dạng phủ định của could thì có thể dùng đựoc cho tất cả các trường hơp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s