Bắt đầu và kết thúc một cuộc hội thoại

Standard

Hi cả nhà, về việc học tiếng anh giao tiếp hiệu quả , hãy cùng mình học cách Bắt đầu và kết thúc một cuộc hội thoại nhé!
Bắt đầu:
– How have you been? (dạo này bạn thế nào)
– How’s everything? (mọi thứ thế nào)
– Hello, nice to see you again. (rất vui gặp lại bạn)
– Hey, how is it going? (tình hình thế nào rồi)
– I haven’t seen you for a long time. (đã lâu không gặp rồi nhỉ ^^)

Thế còn kết thúc? Thay vì “bye bye” như thường lệ, còn rất nhiều cấu trúc khác mà bạn có thể tham khảo nhé:
– Keep in touch (giữ liên lạc nhé)
– Well, it’s been nice talking to you. (oh, thật vui khi nói chuyện với bạn)
– Hope to see you again soon (hy vọng gặp lại bạn)
– Well, talk to you later (nói chuyện vs bạn sau nha)
– It’s been great seeing you again (thật tuyệt gặp lại bạn)

Cách học tiếng anh giao tiếp của bạn là gì! Cùng chia sẻ với Ms Hoa Toeic nhé

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s